(85) 737 50 27
  parafiabransk@gmail.com

Kancelaria

Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów i Sakramentaliów

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem

Doradca Życia Rodzinnego w Dekanacie Brańskim
Izabela Kunicka 505 289 990

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego

 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 2. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu,    a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

Kancelaria Parafialna czynna jest od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 – 9:00 i 17:00 – 18:00.