(85) 737 50 27
  parafiabransk@gmail.com

Duszpasterze

Proboszcz

ks. prał. dr Janusz Łoniewski, dr filozofii,ur.1946 r., święcenia kapłańskie 1972 r., kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Węgrowskiej, kapelan Jego Świątobliwości, dziekan Dekanatu Brańskiego, w parafii od 2005 r.
Dzień Patrona – 24 czerwca
tel. 85/737 50 27 wew. 21

Wikariusze

ks. mgr Łukasz Redosz, mgr teologii, ur. 1992r., świecenia kapłańskie 2017 r., w parafii od 2017 r. Dzień Patrona – 18 października
tel. 85/737 50 27 wew. 22

ks. mgr Daniel Plewka, mgr teologii, ur. 1991r., świecenia kapłańskie 2016 r., w parafii od 2016 r.
Dzień Patrona – 21 lipca
tel. 85/737 50 27 wew. 24

Emeryt

ks. prał. Roman Wodyński ur.1930r., święcenia kapłańskie. 1956 r., kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, kapelan Jego Świątobliwości, w parafii od 1988 r.
Dzień Patrona – 28 luty
tel. 85/737 55 06